Tuesday, 17 June 2014

Mala som meninýý

Ďakujem všetkým za gratulácie na fb :)
a tu je jedno origo video od Shabby-Dabi :)

video

1 comment: